POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Właściciel marki La Chocolic Krzysztof Zamczyk oraz sprzedawca wyrobów Studio Kulinarne Domowa Spiżarnia przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Studio Kulinarne Domowa Spiżarnia Spółka cywilna Karolina Zawierucha, Patryk Zawierucha, Małgorzata Woźnicka (zwany dalej Administratorem)  z siedzibą w Kielce, Okrzei 5, o numerze NIP: 9592024601, REGON: 383564289 zgodnie z z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Informacje przez nas zbierane są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym dane są wykorzystywane do zbierania ogólnych, oraz celów reklamowych, marketingowych itp. W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, identyfikator, nazwa użytkownika, hasło i pytanie bezpieczeństwa). Podanie tych danych jest konieczne w celu zalogowania się i otrzymaniu dostępu do sklepu internetowego. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane takie jak (Informacje o płatnościach, numer karty kredytowej, data wygaśnięcia, adres do faktury) wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta).
 3. Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości.  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Kupujących na podstawie zgody udzielonej w trakcie rejestracji  oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, stosując odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.
 4. Administrator danych zapewnia, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 5. Administrator wykorzystuje, pliki cookie i inne metody śledzenia, których używa do zbierania określonych rodzajów informacji podczas korzystania przez użytkownika z witryn i serwisów La Chocolic. Pliki cookies (tzw. 'ciasteczka’) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje te to m.in. adresy IP, preferencje przeglądarki oraz wyświetlone strony, a także informacje o sposobie poruszania się po witrynie (czasy odwiedzin), optymalizacji korzystania ze strony internetowej, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje za pomocą przeglądarki. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie cookies jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika.
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Administrator zbiera i wykorzystuje dane osobowe w różnych celach. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się każdemu rodzajowi przetwarzania danych .Dane te są zbierane aby umożliwić utworzenia konta użytkownika i korzystania z niego, aby móc przetwarzać i wysyłać zamówienia i zakupy użytkownika, aby móc oferować klientowi  spersonalizowanej usługi konsumenckiej, aby móc skontaktowanie się z użytkownikiem w związku z jego zapytaniami, skargami lub komentarzami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu, telefonu, aby móc te dane do organizacji konkursów i promocji, w których użytkownik bierze udział, lub programów lojalnościowych, aby móc korzystać z funkcji newsletter jeżeli użytkownik do takiego się zapisał, zapewnienie ładu wewnętrznego, bezpieczeństwa i zarządzania sprawami, zarządzanie ryzykiem, sporami i rejestrami i spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych.
 9. Jeśli serwis zaoferuje wtyczki do mediów społecznościowych lub jeśli użytkownik połączy swoje Konto z kontami na platformach zewnętrznych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest, Google+ administrator może zbierać i przetwarzać informacje powiązane z kontem. Jeśli użytkownik połączy się z jakimkolwiek serwisem, jego tożsamość w tym serwisie, imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, lista znajomych i zdjęcie profilowe będą przechowywane i wykorzystywane w połączeniu z właściwym kontem  do pełnienia określonych funkcji w Serwisach. Korzystanie przez platformy zewnętrzne z danych zebranych od użytkownika (lub w sposób upoważniony przez użytkownika) podlega zasadom prywatności serwisu La Chocolic oraz ustawieniom wybranym przez użytkownika w danym serwisie. Dodatkowe informacje można uzyskać po zapoznaniu się z Polityką prywatności danej sieci społecznościowej. Kupujący decydując się na korzystanie ze stron serwisów społecznościowych i odwiedzenie ich, czyni to na własną odpowiedzialność.
 10. Administrator przechowuje dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do danego celu, na przykład wysłania użytkownikowi  odpowiedzi na zapytania, rozwiązania problemów bądź świadczenia nowych lub ulepszonych usług, jak również zgodnie z wymaganiami prawnymi. Administrator ma prawo przechowywać te dane przez zasadny okres po zaprzestaniu przez użytkownika korzystania z jej Serwisów. Po określonym czasie Administrator zniszczy lub usunie te dane w sposób bezpieczny, chyba że istnieje prawny obowiązek ich dalszego przechowywania.
 11. Zasadniczo obowiązują następujący okresy przechowywania. dane osobowe z konta użytkownika: Cały czas od momentu rejestracji konta a nie dłużej niż 6 miesiące od momentu usunięcia konta przez użytkownika; po tym okresie administrator będzie przechowywać tylko te dane, które są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych lub podatkowych.
 12. Kupujący ma prawo dostępu: Użytkownik ma prawo zażądania wglądu w swoje dane osobowe zapisane w serwisie dowolnym momencie i bezpłatnie, jeżeli Administrator przetwarza te dane. Użytkownik może sprawdzić, które z jego danych osobowych są przetwarzane przez serwis i czy administrator korzysta z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 13. Kupujący ma prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do tego, aby jego nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe zostały poprawione oraz do otrzymania informacji o tym poprawieniu. W takim przypadku Administrator informuje odbiorców tych danych o dokonanych poprawkach, chyba że jest to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.
 14. Kupujący ma prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. W indywidualnych przypadkach, prawo do usunięcia może zostać wyłączone.
 15. Kupujący ma prawo do wycofania zgody: Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Czynności przetwarzania dokonane w przeszłości na podstawie zgody użytkownika przed jej wycofaniem nie staną się jednak niezgodne z prawem w wyniku wycofania zgody.
 16. Administrator nie gromadzi świadomie danych pochodzących od dzieci poniżej 16 roku życia, a nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców.
 17. Korzystając z Serwisów lub podając dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na Politykę prywatności, wtedy jednak korzystnie z zasobów sklepu i serwisów będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe.
 18. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik powinien zadbać, aby regularnie je przeglądać. Zmiany wchodzą w życie w momencie zamieszczenia w Witrynie, a administrator powiadomi użytkownika o istotnych zmianach z zasadnym wyprzedzeniem.
 19. Kupujący w każdym momencie ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Góra